Andree van Asseldonk

Eigenaar en Architect

Andree van Asseldonk studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en behaalde zijn  diploma in 1977.  Hij studeerde af bij architect prof. D. Apon en bouweconoom prof. A. Hendriks. Hij was gedurende verschillende jaren studentassistent bij prof. Hendriks en bij de vakgroep bouwproductietechnologie van Moshé Zwarts.

 

In de periode 1978-1981 was hij verbonden aan de bouwtechnische dienst van woningbouwvereniging Volksbelang.

 

In 1981 was hij medeoprichter van de Loods architecten en adviseurs en hiermee verbonden tot 2009. Hij richtte in 2008 Buro van Asseldonk - architectuur en advies op en werkt hier tot op heden met hart en ziel.

Wat we goed kunnen….

Uiteraard wil Buro van Asseldonk zijn opdrachtgevers mooie, creatieve ideeën en oplossingen aandragen. We gaan daarbij voor gebruiksvriendelijk, duurzaam, eigentijds, helder en eenvoudig. Kenmerkend voor bijna al onze projecten is flexibiliteit en veranderbaarheid; onze ervaring leert namelijk dat een bouwwerk gedurende zijn leven nogal eens van functie moet kunnen veranderen.

 

We zijn sterk in het woekeren met de beschikbare middelen, halen wat dat betreft graag het onderste uit de kan. Overschrijding van het vastgestelde budget komt in de regel bij ons niet voor.

 

Een van onze specialiteiten is het opknappen en meestal herbestemmen van oudere gebouwen, vaak rijks- of gemeentelijke monumenten. We hebben daarvan meerdere mooie projecten in ons portfolio.

 

Buro van Asseldonk wordt geregeld gevraagd om naast het gebruikelijke architectenwerk ook het bouwmanagement op zich te nemen. Als een project dat nodig heeft kunnen wij razendsnel schakelen zonder daarbij het overzicht te verliezen en houden we de touwtjes strak in handen. Verschillende projecten zijn op die manier binnen extreem korte tijd van haalbaarheidsstudie tot gebruiksklaar gerealiseerd tot volle tevredenheid van gebruikers en opdrachtgever.

Van nogal wat markten thuis….

Buro van Asseldonk wil haar opdrachtgevers graag ontzorgen, zodat deze zich met hun kernactiviteiten kunnen bezighouden.

Wij vatten onze taak daarom breed op. Tot de werkzaamheden die wij verrichten behoren:

- Haalbaarheidsstudies,

- ontwerp van nieuwbouw, verbouw, herbestemming en (groot-) onderhoud,

- planuitwerking, prijsvorming en vergunningsaanvraag,

- uitvoeringsbegeleiding / directievoering / coördinatie uitvoering,

- project- en bouwmanagement,

 

maar bijvoorbeeld ook :

- advies project infiltratie regenwater,

- advies aan- en verkoop onroerend goed,

- advies bij opstellen huurcontract,

- inrichting en onderhoud terrein en groenvoorziening,

- opstellen meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

BURO VAN ASSELDONK - BURO@BUROVANASSELDONK.NL - 0493-529877

En waar we niet goed in zijn….

Buro van Asseldonk heeft door de jaren heen een duurzame samenwerking ontwikkeld met een aantal gerenommeerde partners op het gebied van constructie, bouwfysica, brandveiligheid, calculatie en installatietechniek.

Daarnaast wordt specifieke deskundigheid gezocht en ingeschakeld wanneer een project daarom vraagt; bijvoorbeeld bij specifieke restauratiewerkzaamheden of het gebruik van nieuwe materialen.

 

Buro van Asseldonk is echter in alle gevallen hét aanspreekpunt voor de opdrachtgever, zodat deze steeds met maar één partij van doen heeft.

Onze manier van doen….

Wij staan voor transparantie, duidelijkheid en eerlijk zaken doen, zowel naar de opdrachtgever als naar de uitvoerende partijen toe en hebben in die zin in de loop der jaren een bijzonder goede reputatie opgebouwd.

 

Daarnaast zijn wij van mening dat de opdrachtgever ook echt iets te kiezen moet hebben en dragen daarom graag verschillende oplossingen aan. Bovendien willen wij de opdrachtgever een totaalpakket aan kunnen bieden; van eerste gedachte/wens of vraag tot en met de nazorg. Met alles wat daar tussen kan liggen zoals haalbaarheidsstudie, conceptontwikkeling, ontwerp, planuitwerking, vergunningentraject, prijsvorming, uitvoeringsbegeleiding en oplevering.  Uiteraard hoort ook het financieel bouwmanagement daar toe. Door het totale proces te bestrijken kunnen kwaliteit en kosten veel beter beheerst worden en onze opdrachtgevers de nodige zorg uit handen worden genomen; zij hebben immers meestal nog genoeg andere zaken aan hun hoofd.

 

Ons buro kan eveneens  de coördinatie van de uitvoering verzorgen. In een dergelijke constructie wordt  er niet gewerkt met één hoofdaannemer als aanspreekpunt, maar met meerdere nevenaannemers die als gelijkwaardige partijen aan de uitvoering van een project deelnemen. Ons buro draagt dan de zorg en verantwoordelijkheid voor de planning en coördinatie, de dagelijkse bouwbegeleiding en het financieel beheer. Buro van Asseldonk is in dit geval hét aanspreekpunt voor alle partijen; zowel voor de opdrachtgever als voor de partijen betrokken bij de uitvoering en partijen zoals gemeente, brandweer, adviseurs, etc. Een dergelijke constructie is vooral succesvol gebleken bij projecten in bestaande bouwwerken die tijdens de verbouwing in gebruik moesten blijven, maar ook bij projecten met een grote tijdsdruk. Daarnaast biedt een dergelijke constructie vaak ook serieuze financiële voordelen.