Project

MJOP gemeenschapshuis

BURO VAN ASSELDONK - BURO@BUROVANASSELDONK.NL - 0493-529877

Omschrijving

Voor het gemeenschapshuis in Griendtsveen is een inventarisatie gemaakt van alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor de komende periode van 30 jaar. De kosten die met de uitvoering van deze werkzaamheden gepaard gaan zijn begroot en uitgezet in de tijd. Voor de stichting die eigenaar is van het pand vormt het MJOP de basis voor reserveringen en voor de jaarlijkse onderhoudsplanning.

Werkzaamheden

opname gebouwen, benoemen onderhoudswerkzaamheden, kostenraming, opstellen jaarplanning