Project

Groot-onderhoud paljas paviljoens

BURO VAN ASSELDONK - BURO@BUROVANASSELDONK.NL - 0493-529877

Omschrijving

Na een aantal jaren intensief gebruik waren twee Paljas-paviljoens (besloten residentiële jeugdzorg) aan een flinke groot-onderhoudsbeurt toe. Ieder paviljoen biedt huisvesting aan twee woongroepen van 10 jongeren plus 24-uursbegeleiding. De werkzaamheden omvatten onder meer:

- de aanleg van een nieuw mechanisch WTW-ventilatiesysteem,

- het complete binnenschilderwerk,

- het gedeeltelijk vervangen van vloer- en wandtegelwerk,

- het gedeeltelijk vernieuwen/aanpassen van de keukens,

- het gedeeltelijk aanbrengen van een toegangscontrolesysteem,

- het onderhoud en deels vervangen van sanitair,

- het vervangen van een aantal binnendeuren

- het vervangen van vloerbedekking in de algemene ruimtes.

 

Probleem was dat al deze werkzaamheden uitgevoerd moesten worden terwijl de paviljoens bewoond zouden blijven. De veiligheid mocht daarbij geen moment in gevaar komen. Ons buro werd verzocht om naast de gebruikelijke planvoorbereiding ook het hele uitvoeringsproces te organiseren en te bewaken. We hebben daartoe een planning gemaakt waarop dag voor dag voor ieder van de uitvoerende partijen precies stond aangegeven welke werkzaamheden die dag moesten worden uitgevoerd. Er werd met aangepaste werktijden gewerkt, in principe vanaf 9.00 uur ’s ochtends tot 15.00 uur ’s middags. Dit zijn de tijden dat de jongeren elders op school zitten. Het hele proces werd dagelijks van moment tot moment door ons buro gevolgd en bewaakt. Waar nodig werd meteen ingegrepen en tot actie overgegaan. Het luisterde allemaal ontzettend nauw; met name het aanbrengen van het nieuwe mechanisch ventilatiesysteem. Maar het lukte ! Het hele project was precies op tijd klaar. We merkten dat met name de traditionele onderaannemers (elektra, ventilatie, loodgieter, schilder e.a.) het plezierig vonden om ver vooraf te weten wat zij op een bepaald moment moesten komen doen.

Werkzaamheden

opstellen onderhoudsplan, prijsvorming onderaannemers, coördinatie uitvoering,  directievoering uitvoering