Project

Meerjarenonderhoudsprogramma MJOP

BURO VAN ASSELDONK - BURO@BUROVANASSELDONK.NL - 0493-529877

Omschrijving

Een grote klant in van ons buro in de zorgsector met tientallen eigen gebouwen was ontevreden over het buro dat op dat moment de meerjarenplanning van het onderhoud van het onroerend goed opstelde. Dat werd als te star en gebruiksonvriendelijk ervaren. Bovendien waren de kosten die in rekening werden gebracht erg hoog. Wij hebben toen aangeboden om  een programma te ontwikkelen dat wel zou voldoen aan hun wensen. Het is een programma geworden, waarbij door ons de benodigde data zoals noodzakelijke werkzaamheden, cyclus, hoeveelheden en kosten worden ingebracht, waarna de gebruiker er vervolgens zelf mee aan de slag kan. Zo kunnen verschillende prioriteiten gesteld worden aan de geplande onderhoudswerkzaamheden, sorteringen gemaakt worden naar werksoort of fondsen en kosten van lopend onderhoud worden bewaakt. Het systeem draait nu al enkele jaren tot grote tevredenheid.

Werkzaamheden

ontwikkeling programma, opname gebouwen, benoemen onderhoudswerkzaamheden, kostenraming, opstellen jaarplanning