Project

Uitbreiding Koetshuis Breda

BURO VAN ASSELDONK - BURO@BUROVANASSELDONK.NL - 0493-529877

Omschrijving

Als gevolg van een fusie wilde SMO Breda de bestaande residentiële locatie ’t Koetshuis met circa de helft uitbreiden.  Bedoeling was om hier twee zelfstandige afdelingen in één gebouw onder te brengen. Dit heeft onder meer personele voordelen; bijvoorbeeld tijdens de nacht. Het bestaande gebouw heeft een plattegrond in kruisvorm. Het bestemmingsplan liet uitbreiding van het bebouwde oppervlak nauwelijks toe. Gekozen is daarom voor optopping van het volledige gebouw, plus uitbreiding aan de achterzijde in de vorm van een tweede entree/trappenhuis. Beide afdelingen kunnen geheel zelfstandig en los van elkaar functioneren. Op alle verdiepingen zijn bypasses aangebracht tussen beide afdelingen die indien nodig gebruikt kunnen worden door het personeel of als vluchtweg. Ondanks de forse uitbreiding is het oorspronkelijke karakter van het gebouw nauwelijks aangetast, maar integendeel sterk verbeterd.

Werkzaamheden

conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie, ontwerp, bestek + bouwtekeningen, overleg gemeente en brandweer, vergunningen, aanbesteding, directievoering uitvoering