Project

Renovatie schoolgebouw

BURO VAN ASSELDONK - BURO@BUROVANASSELDONK.NL - 0493-529877

Omschrijving

Bij de start van het project werd nog serieus gedacht aan vervangende nieuwbouw voor een verouderd schoolgebouw (vakopleiding). Het bestaande gebouw was zowel functioneel als bouw- en installatietechnisch  versleten. Toen het programma van eisen vorm begon te krijgen werd al snel duidelijk dat de toekomstperspectieven te onzeker en de beschikbare financiĆ«le middelen voor nieuwbouw ontoereikend zouden zijn. Daarop werd besloten de bestaande school voorlopig in stand te houden en minimaal te verbouwen.  Getracht is om met het zeer beperkte budget toch zo veel mogelijk van de nieuwe onderwijsvisie te realiseren. Gekozen is om niet te proberen de kwaliteit van het gehele gebouw op te krikken, maar om prioriteiten te stellen en het daarvoor beschikbare geld heel gericht in een aantal verbeteringen te steken. Hierdoor kon toch een belangrijk deel van het eerder geformuleerde programma van eisen worden gerealiseerd. Door een gunstige aanbesteding konden ook nog een aantal wensen die als optie in het plan waren gestopt eveneens gerealiseerd worden. Het industriĆ«le karakter van het gebouw is behouden. Er is veel zorg besteed aan het kleurenschema. Zowel de leerkrachten als leerlingen waren met het resultaat erg in hun nopjes. Zij ervoeren hun school zo goed als nieuw.

Werkzaamheden

conceptontwikkeling, ontwerp, bestek + bouwtekeningen, overleg gemeente en brandweer, vergunningen, aanbesteding, directievoering uitvoering